–≈ Ћјћј

profringo

profringo, Ч, Ч, ere [pro + frango]
разбивать: p. inarata St поднимать целину.