prodige

prodige [prodigus]
(vivere C; uti aliqua re Sen).