РЕКЛАМА

prensio

prensio, onis f [prendo]
схватывание, арест: habere prensionem Capit, Vr или habere potestatein prensionis Vr иметь право арестовать.