praegigno

praegigno, , , ere Pl v. l.
= progigno.