praefulguro

praefulguro, , , are
1) , (latus praefulgurat ense St);
2) , (vias stricto ense VF).