ΠΕΚΛΐΜΐ

praedestinatio

prae–destinatio, onis f
οπεδξοπεδελενθε, οπεδνΰηνΰχενθε Boet, Eccl.