РЕКЛАМА

portitor

I portitor, oris m [одного корня с porto]
перевозчик, Лодочник: p. Orci V и Lethaei p. amnis St = Charon; p. Heiles Lcn или Phrixi Col = aries; p. litterarum (epistularum) Hier и apicum Sid письмоносец; p. Ursae Sl = созвездие Волопаса.