Pometia

Pometia, ae f Pometii, orum m
, C, V, PM.