ΠΕΚΛΐΜΐ

plexus

II plexus, us m [plecto I]
ρολεςενθε Man (v. l.).