pirus

pirus, i f (. piri arbor Pall)
Cato, V, PM.