РЕКЛАМА

physica

I physica, ae f
естествознание, наука о природе C.