Phileteus

Phileteus (-aeus), a, um [Philetas]
(ora, corymbi Prp).