ΠΕΚΛΐΜΐ

Pherecleus

Pherecleus, a, um [Phereclus]
τεπεκλεεβ (puppis O).