РЕКЛАМА

Phaedre

Phaedre, ae f
Федра, дочь Миноса и Пасифаи, жена Тезея, мачеха Ипполита V, O, SenT.