duumviralitas

duumvirālitās, ātis f CJ
= duumviratus.