ΠΕΚΛΐΜΐ

perpessio

perpessio, onis f [perpetior]
οπεςεποεβΰνθε, οεπενερενθε (laborum C; dolorum Sen).