ΠΕΚΛΐΜΐ

perlatio

perlatio, onis f [perfero]
οεπενερενθε, οπεςεποεβΰνθε (malorum Lact).