РЕКЛАМА

Perinthus

Perinthus, i f
Перинф, фракийский город на Пропонтиде, к зап. от Византия (впоследствии Heraclea, ныне Eradi) L, Mela.