percognosco

percognosco, (novi), nitum, ere
, (lex naturae non ignota, etsi nondum percognita PM).