ΠΕΚΛΐΜΐ

Peneus

II Peneus, a, um [Peneus I]
οενειρκθι (undae, arva O).