ΠΕΚΛΐΜΐ

Penelopeus

Penelopeus, a, um [Penelopa]
οενελξοθν (fides O).