domuncula

domuncula, ae f [demin. domus]
, Vtr, VM, Ap, Dig.