РЕКЛАМА

pala

pala, ae f [из *pagela от pango]
1) лопата, заступ Cato, Vr, L etc.;
2) ручная веялка Tert;
3) оправа камня в перстне, чашечка, гнездо (p. anuli C);
4) анат. лопатка CA;
5) бот. пизанг, райский банан (Musa paradisiaca, L.) PM.