РЕКЛАМА

Pactye

Pactye, es и Pactya, ae f
Пактия, город на Пропонтиде, в сев.-вост. части Херсонеса Фракийского Nep, PM.