ΠΕΚΛΐΜΐ

pactus

III pactus, i m [paciscor]
ξαπσχΈννϋι, ζενθυ St.