׀ְְֵֻּ

olearius

II olearius, i m
לאסכמבמישטך, עמנדמגוצ לאסכמל Pl, Col.