РЕКЛАМА

obtrectatio

obtrectatio, onis f [obtrecto]
ревнивое недоброжелательство, завистливая враждебность (o. atque invidia gloriae или adversus gloriam, alicujus L etc.).