obstupescendus

obstupescendus, a, um v. l.
= obstupendus.