РЕКЛАМА

cynegetica

cynēgetica, ōrum n (греч.)
поэма об охоте (произведения Граттия Фалиска и Марка Аврелия Немезиана).