obnixus

obnixus, a, um
1. part. pf. obnitor;
2. adj. , (ad aliquid Sen); () (non cedere V).