РЕКЛАМА

obnixe

obnixe [obnixus]
стойко, усиленно, не щадя сил, всеми силами (omnia facere Ter, aliquid petere Amm).