РЕКЛАМА

cate

catē [catus II]
искусно, ловко, тонко, остроумно, хитро Pl, C.