РЕКЛАМА

nobiliter

nobiliter [nobilis]
отлично, превосходно, мастерски (caelare argentum PM).