nans

nans, nantis
1. part. praes. no;
2. m (rari nantes in gurgite vasto V).