molaris

I molaris, e [mola]
1) (lapis Q, V);
2) (saxa Sen).