Minois

Minois, idis f
, (. 2), . . Ariadne Ctl, Tib, Prp, O Pasiphae Aus.