medica

I medica (maedica), ae f [Medus I]
(sc. herba) , (Medicago sativa, L.) Vr, V, PM.