maturasco

maturasco, avi, , ere [inchoat. maturo I]
, Vlg, Eccl.