РЕКЛАМА

abavus

abavus, ī m
1) прапрадед Pl, C etc.;
2) предок, пращур C, PM.