manciola

manciola, ae f [demin. manus]
, Laevinus ap. AG.