׀ְְֵֻּ

levamen

levamen, inis n [levo II]
מבכודקא‏שוו סנוהסעגמ, מבכודקוםטו (omnis curae l. V; ejus mali L).