РЕКЛАМА

Lethaeus

Lethaeus, a, um [Lethe]
1) летейский: L. amnis V (gurges Ctl) = Lethe; Lethaea ratis Tib =* Ладья Харона; L. tyrannus Col = Pluto; Lethaea vincula и Lethaei somni H = mors;
2) дающий забвение, наводящий сон (sucus O).