ΠΕΚΛΐΜΐ

Lesbiacus

Lesbiacus, Lesbius θ Lesbous, a, um [Lesbos]
λεραξρρκθι, λεραθιρκθι Pl, H, O etc.: metrum Lesbiacum Sid = Sapphicum.