РЕКЛАМА

lepide

lepide [lepidus]
1) мило, прекрасно, великолепно Pl, C: facete, laute, l. Ter прелестно, превосходно, великолепно;
2) остроумно, забавно (argumenta I, inflexa Ap).