–≈ Ћјћј

Janiculum

Janiculum, i n или Janicularis mons (collis)
яникул, один из семи холмов –има (на правом берегу “ибра) C, O etc.