invaleo

invaleo, , , ere
(invalens morbi gravitas Amm).