intertexo

intertexo, texui, textum, ere
1) (flores hederis intertexti O);
2) , (vestem auro V).