internosco

internosco, novi, notum, ere
, (i. visa vera sint, anne falsa C).