ΠΕΚΛΐΜΐ

innotitia

in–notitia, ae f
νεηνΰνθε, νεβεδενθε Vtr, AG.