infrenatus

I infrenatus, a, um part. pf.
infreno.